Mgr. Zdeňka Weberová - Soudní překladatelka
Hornická 144
273 05 Svinařov
Tel./Fax: +420 312 672 629
Mob.: +420 602 224 339
E-mail: zdenka@weberova.cz

Naše služby:

  • Soudní překlady z jazyka anglického a ruského
  • Kontrola a možnost vystavení soudního ověření (tlumočnické doložky) k předloženému překladu
  • Překlady obecných dokumentů, obchodních a právních textů

Důležité upozornění o soudně ověřených překladech
Soudně ověřený překlad musí být opatřen tlumočnickou doložkou a sepnut pečetí s originálem nebo notářsky ověřenou kopií originálního textu.
V případě, že si chce klient originální dokument ponechat samostatně, musí si opatřit výše zmíněnou ověřenou kopii.
Tlumočnická doložka není zároveň notářským ověřením pravosti kopie dokumentu.


Překlady


© Weberová 2006-2021